• ประชาสัมพันธ์:

  • วัดหนองฆ้อจัดสร้างวัตถุมงคล เปิดจองพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 3 เมษายน 2565

เลสมังกร มั้งมีศรีสุข หลวงพ่อทองสุข ลทฺธเมโธ วัดหนองฆ้อ จ.ระยอง 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เลสมังกร มั้งมีศรีสุข

หลวงพ่อทองสุข ลทฺธเมโธ วัดหนองฆ้อ จ.ระยอง

ทองคำลงยา สร้างตามสั่งจอง ไม่เกิน 20 องค์  (เฉพาะหัวเลสพื้นแดง กนกเขียว ขอบจักรน้ำเงิน)

ทองคำ สร้างตามจอง ไม่เกิน 20 องค์ (เฉพาะหัวเลส)

เงินหน้ากากทองคำเต็มแผ่น (เฉพาะหัวเลส) สร้าง 30องค์

เงินหน้ากากทองตำเต็มแผ่น (เฉพาะหัวเลส) พื้นแดง กนกน้ำเงิน ขอบจักรเขียว สร้าง 30 องค์

 

 

เงินหน้ากากทองคำลงยา(พท้อนแดง มังกร สิงห์ชุบทอง) สร้าง 50 เส้น

 

เงินหน้าทองคำ สร้าง 50 เสัน

 

เงินนลงยา มังกรทอง ลงยาแดง มังกรชุบทอง สิงห์ทอง สร้าง 199 เส้น

 

เงินขาว สร้าง 199 เส้น

อัลปาก้าลงยา 4 สี สร้าง 300 เส้น

อัลปาก้า สร้าง 500 เส้น

 

ทองทิพย์หน้าเงินลงยาพื้นแดง จีวรเหลือง สร้าง 300 เส้น

ทองทิพย์ สร้าง 500 เส้น

3 K สร้าง 300 เส้น

 

ติดต่อสั่งชื้อได้ที่ 0978977888