• ประชาสัมพันธ์:

  • วัดหนองฆ้อจัดสร้างวัตถุมงคล เปิดจองพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 3 เมษายน 2565

พญาเต่าเรือน หลวงปู่ทองพูน เขมเปโม อายุ ๑๐๙ ปี