• ประชาสัมพันธ์:

  • มิติใหม่ พระเครื่องไทยก้าวสู่บล็อกเชน คุณนิพนธ์ ระยองรีไชเคลิน ว่าด้วยพระเครื่องในยุคดิจิทัล

พญาเต่าเรือน หลวงปู่ทองพูน เขมเปโม อายุ ๑๐๙ ปี