• ประชาสัมพันธ์:

  • มิติใหม่ พระเครื่องไทยก้าวสู่บล็อกเชน คุณนิพนธ์ ระยองรีไชเคลิน ว่าด้วยพระเครื่องในยุคดิจิทัล

ประวัติวัดหนองฆ้อ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วัดหนองฆ้อ
ประวัติวัดหนองฆ้อ
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดหนองฆ้อชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหนองฆ้อ สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนองบัวอำเภอบ้ายค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
วัดหนองฆ้อ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองฆ้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ายค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านค่ายประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ที่เรียกว่าหนองฆ้อ เนื่องจาก เป็นที่ราบลุ่มระหว่างเขาและมีต้นฆ้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หนองฆ้อ”
เป็นป่าสงวนแห่งชาติและเมื่อประมาณปี ๒๕๐๐ ได้มีประชาชนาจับจองพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ต่อมาได้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพ ในบริเวณบ้านหนองฆ้ออีกเป็นจำนวนมากขึ้น ตามลำดับประชาชนจึงได้มีความคิดที่จะก่อสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลจึงได้นำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษา นายเนิ่น ประกอบสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่าย ในสมัยนั้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงค์ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ และได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดกะบกขึ้นผึ้ง มาจำพรรษาในที่พักสงค์แห่งนี้ จำนวน ๕ รูปด้วยกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘
ทางคณะสงฆ์ อำเภอบ้านค่าย ได้ให้ พระทองสุข ลทฺธเมโธ มาจำพรรษาที่พักสงฆ์แห่งนี้ และได้บูรณะที่พักสงฆ์ จนเจริญก้าวหน้าตลอดมา และได้ขออนุญาตประกาศตั้งเป็นวัด ได้แต่งตั้งให้พระอธิการทองสุข ลทฺธเมโธ เป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดหนองฆ้อ แห่งนี้เรื่อยมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
#พระครูพุทธิศาสก์นุนี (หลวงปู่ทองสุข ลทฺธเมโธ)