• ประชาสัมพันธ์:

  • มิติใหม่ พระเครื่องไทยก้าวสู่บล็อกเชน คุณนิพนธ์ ระยองรีไชเคลิน ว่าด้วยพระเครื่องในยุคดิจิทัล

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ ฤกษ์สวดบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

6 มีนาคม 2566

ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร เป็นมหาเทพที่ช่วยปกป้องคุ้มครอง จากสิ่งชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ มนตร์ดําต่างๆ รวมไปถึงมีพุทธคุณในด้านบันดาลความร่ำรวยและโชคลาภ หากใครที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณทั้งในรูปแบบของการไหว้บูชาต่างๆ ให้พึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและรักษาศีล เพื่อให้การบูชานั้นได้ผลอย่างแท้จริง

ผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณ นอกจากไหว้สักการะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละแห่งแล้ว หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ สามารถบนบานศาลกล่าวกับท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้าน ถ้ามีผ้ายันต์ หรือองค์ลอย ตามข้อปฏิบัติ ดังนี้

 

  • ให้ทําในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
  • อาบน้ำชําระร่างกายให้สะอาด แต่งกาย สุภาพ
  • กล่าวสมาทานศีล ๕ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร
  • จุดธูป ๙ ดอก พวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ ๑ พวง ตั้งนะโม ๓ จบ
  • สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๙ จบ

“อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวัณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ นะโม พุทธายะ. (๙ จบ)

  • ทําสมาธิ อธิษฐานขอพร จากนั้นแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศล