• ประชาสัมพันธ์:

  • มิติใหม่ พระเครื่องไทยก้าวสู่บล็อกเชน คุณนิพนธ์ ระยองรีไชเคลิน ว่าด้วยพระเครื่องในยุคดิจิทัล

“หลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ” อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน มรณภาพแล้ว

21 มกราคม 2566

 

 

“หลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ” อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน พระเกจิดังลพบุรี มรณภาพแล้ว ด้วยอาการโรคปอดอักเสบ สิริอายุรวม 90 ปี

 

 

ข่าวเศร้าวงการสงฆ์ เมื่อ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พระราชสังวรญาณ หรือ หลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-สระบุรี (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน หรือวัดเขาจีนแล ลพบุรี มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบจากโรคปอดอักเสบ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญสรีระร่างมายังศาลาสัจจธรรม ภายในวัดเวฬุวัน ต.นิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ในเวลา 12.00 น. วันที่ 18 ม.ค.66

เพื่อให้พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร ญาติโยมสาธุชน สรงน้ำศพ และในเวลา 17.00 น. จะได้ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยในวันนี้ได้มีทางคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และศิษยานุศิษย์ ได้เร่งทำความสะอาด ปรับสถานที่ในการประกอบพิธี

 

 

สำหรับพระราชสังวรญาณ หรือ หลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ เกิดที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2476 เป็นบุตร คนที่ 7 พออายุ 22 ปี ได้อุปสมบท จากนั้นได้ศึกษาอบรมกรรมฐานจากพระเถระในบรรดาศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จนในปี พ.ศ. 2506 ได้จาริกธุดงค์ มายังเขาจีนแล ลพบุรี และ ได้ก่อตั้งสร้างวัดขึ้น และปี พ.ศ. 2507

 

 

ตามรอยประวัติ หลวงปู่สมุทร หรือ หลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ ได้รับเป็นเจ้าอาวาส โดยสร้างพระพุทธรูปบนเขาจีนแลเสร็จสมบรูณ์ จากที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ในบวรพระพุทธศาสนาโดยสมบรูณ์บริบรูณ์ ผู้เพียบพร้อมด้วยศีลจารวัตรอันงดงาม

 

ย้อนไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้า เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรญาณ วิ. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-สระบุรี (ธรรมยุติ) ทั้งนี้พระราชสังวรญาณ หรือหลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺเป็นที่เคารพนับถือของพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร ญาติโยมสาธุชน และถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งวัดเขาจีนแล