• ประชาสัมพันธ์:

  • มิติใหม่ พระเครื่องไทยก้าวสู่บล็อกเชน คุณนิพนธ์ ระยองรีไชเคลิน ว่าด้วยพระเครื่องในยุคดิจิทัล

นายนิพนธ์ เสียงจันทร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคล
ต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายนิพนธ์ เสียงจันทร์
– นายสมศักดิ์ ปัญญาหลง
– นายอนุพงษ์ วงษ์สูง
– นายพีรพล ขมเล็ก
—นายวันชัย อ่อนจงไกร
—นายบัณฑิต สุวรรณ
-นายวิโรจน์ ยะทา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 100,000 บาท
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และในโอกาสนี้ พระครูพุทธิศาสก์มุนี (ทองสุข ลทฺธเมโธ ) หลวงปู่สุข วัดหนองฆ้อ อ. บ้านค่าย จ. ระยองร่วมเข้าเฝ้า ถวาย พระทองคำฝั่งเพชรรุ่นเจริญพรหันข้าง