• ประชาสัมพันธ์:

  • มิติใหม่ พระเครื่องไทยก้าวสู่บล็อกเชน คุณนิพนธ์ ระยองรีไชเคลิน ว่าด้วยพระเครื่องในยุคดิจิทัล

เปิดจองเหรียญเจริญพรบน ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (เจ้าคุณพร้อม)

27 พฤษภาคม 2565

เปิดจองเหรียญเจริญพรบน ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี

ประวัติพระสุธีปริยัตยาภรณ์ (เจ้าคุณพร้อม)

พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (เจ้าคุณพร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗) มีนามเดิมว่า พร้อม พราหมณ์อนงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๗๙ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ คํ่า เดือน ๗ ปี ในวัยเด็กนั้นเมื่อมีเวลาว่างก็จะเข้าวัดทําบุญอยู่ประจํา อยู่ไม่ขาด โดยนิสัยส่วนตัวเป็นรักความสงบ ไม่ชอบวุ่นวาย กับใคร หากมีงานที่วัดก็จะไปร่วมทําบุญอยูไม่ขาดสาย ได้ฟังธรรมมะ อยู่เป็นประจํา มีโอกาสจึงได้ขอพ่อแม่บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2495 วัดยางยี่แส ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พระครูวินยานุโยค เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ศึกศึกษา พระธรรมวินัย บาลีจากพระครูวินยานุโยคเมื่ออายุครบบวช จึงได้อุปสมบท ที่วัดปราสาททอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การที่ได้รับรับความเมตตาจากพ่อแม่  ครูอาจารย์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่พรรษา2499 ที่ได้อุปสมบท ก็ตั้งใจศึกษา พระธรรมมาโดยตลอดได้จําพรรษาที่จังหวัดสุพรรณจนถึง 2504 และได้ธุดงค์มาอยูที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่2505 จังหวัดจันทบุรี

เมื่อปี2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะอําเภอแหลมสิงห์ เจ้าอาวาสวัดพลับ ก่อนที่จะได้มาอยูที่วัดพลับบางกะจะแห่งนี้ ก็ได้มีโอกาสได้ รับใช้พ่อแม่  ครูอาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ พิศดู วัดเทพธารทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี หลวงปู่พิศดู ท่านเป็นชาวกัมพูชามาแต่กำเนิด ท่านจึงสามารถฟังอ่านเขียน ได้อย่างคลองแคล่ว บ้านเกิดของท่านอยู่ติดกับชายแดนประเทศไทย เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้ว จึงอพพยบหนี ภัยสงครามมาที่ประเทศไทย เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยหนีมาทางนํ้า แจวเรือมากับหลาน และน้องชาย รวมทั้งพระสงฆ์รูปอื่น ๆ หลบหนีออกมา เพื่อฝึกจิตภาวนา จนบรรลุธรรม ท่านมีลูกศิษย์อยูหลายรูป หนึ่งในลูกศิษย์ ของท่านคือ พระสุธีปริยัติยาภรณ์ เจ้าคุณพร้อม เจ้าคุณพร้อมท่านได้มีโอกาสรับความเมตตาจากหลวงปู่ พิศดู ตั้งปี 2505 ที่มาอยู่วัดพลับ และยังได้ไปจําพรรษา เพื่อศึกษาธรรมมะจากหลวงปู่พิศดู ท่านจะมีธรรมมะแปลกใหม่มาค่อยสอนอยู่เสมอ จากวิชาอาคมที่ท่านได้เมตตาสอนให้แล้วท่านยังเมตตา ให้ปลงเกศาของท่าน อีกด้วย

เจ้าคุณพร้อมท่านเป็นพระศิษย์หลวงปู่ พิศดู พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ตลอดเวลาที่นั่งท่านนังแบบไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยเป็นนาน 1 ชัวโมง ผู้ที่เปี่ยมด้วยกรรมฐาน สมาธิจิต อันสงบ ใครเห็นก็ต่างศรัทธา

รายชื่อสะพานบุญ เหรียญเจริญพรบน พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (เจ้าคุณพร้อม )

รายการเหรียญเจริญพรบน พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (เจ้าคุณพร้อม )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดสร้างรู่นเจริญพรบน โดย คุณนิพนธ์ ระยองรีไซเคิล

สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคล ติดต่อที่ วัดพลับ จันทบุรี

ติดต่อสอบถาม