• ประชาสัมพันธ์:

  • มิติใหม่ พระเครื่องไทยก้าวสู่บล็อกเชน คุณนิพนธ์ ระยองรีไชเคลิน ว่าด้วยพระเครื่องในยุคดิจิทัล

“พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๖ พรรษา พระครูพุทธิศาสก์มุนี (ทองสุข ลัทธฺเมโธ )”

23 พฤษภาคม 2565

“พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๖ พรรษา พระครูพุทธิศาสก์มุนี (ทองสุข ลัทธฺเมโธ )”

เมื่อเวลา 08.00 น.คุณนิพนธ์ เสียงจันทร์ หรือนิพนธ์รีไซเคิลระยองพร้อมทีมงาน ได้จัดงานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 86 พรรษาหลวงพ่อทองสุข ลัทธฺเมโธ ชาวบ้านพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ร่วมกันรับข้าวสารจำนวน 2000 ถุง โดยได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทองสุข ลัทธฺเมโธ เมตตาแจกข้าวสารให้กับญาติโยมที่เดินทางมาวัดหนองฆ้อ ต่อมาเวลา 09.29 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ขึ้นสู่อาสนะโดยรายชื่อเกจิอาจารย์มีดังนี้

1.พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร (ประธานฝ่ายสงฆ์)

2.พระญาณรังสี ที่ปรึกษา จ.ระยอง เจ้าอาวาสวัดเขาสำเภาทอง

3.พระครูพิพิธธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดปากป่า

4.พระครูประภัศร์โพธิคุณจต.หนองบัวเขต ๒ เจ้าอาวาสวัดป่าหวาย

5.พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย เจ้าอาวาสวัดเขาโพธิ์

6.พระปลัดเถ่งฐิตคุโณ จต.หนองบัวเขต ๑ เจ้าอาวาสวัดหนองกรับ

7.พระครูวิสิฐสมณการ จต.ชากบก เจ้าอาวาสวัดชากกอไผ่

8.พระมหาจักราพัฒน์อาภาโส จต.บ้านค่าย เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว

9.พระครูใบฎีกาสุทธิ สุทฺธิภทฺโท จต.ปากน้ำกระแส-คลองปูน เจ้าอาวาสวัดคลองปูน

10.พระปลัดปรีชา นนฺทโก ดร.จต.ชำฆ้อ – เขาน้อย เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาโบสถ์

11.พระพระอธิการวาริช ติกฺขวีโร รก.จต.ชากบก เจ้าอาวาสวัดบึงต้นชัน

12.พระพระมหาสุรเดช สุรเตโช รก.จต.หนองละลอกเจ้าอาวาสวัดละหารไร่

13.พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย เจ้าอาวาสวัดบ้านค่าย

  1. พระสุธีปริยัตยาภร์ เจ้าอาวาส วัดพลับ

15.พระสมัย สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าเกาะแหลม

16.พระครูสมุหรมย์ วิริยะธัมโม เจ้าอาวาสวัดเทพนรสิงห์

17.พระครูพัฒน์ อโนมคุณ เจ้าอาวาสวัดอ่าวใหญ่

พระครูพุทธิศาสก์มุนี เจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและทอดผ้าบังสุกุล 10 ชุด โดยมีพระสงฆ์ชักบังสุกุลต่อมาประธานในพิธีท่าน ศิริชัย คุณจักร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระภิกษุสงฆ์สมาทานศีลพร้อมเจริญพระพุทธมนต์เวลา 10.00 น.คุณนิพนธ์ เสียงจันทร์ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม ถวายเงิน พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ จำนวน 100,000 บาท

 

  • ถวายเงินสร้าง วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยอง จำนวน 200,000 บาท -ถวายเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓
    เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร (ประธานฝ่ายสงฆ์) พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา ต่อมาเวลา 13.00 น.คณะศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาจิตและคุณนิพนธ์ เสียงจันทร์มอบเงินให้แก่สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มจำนวน 100,000 บาท และโปรยทานจำนวนเงิน 120,000 บาทให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานโดยได้อาจารย์ล้อม บารมีชุ่มโชคดี และอาจารย์น้องบารมีชุ่มโชคดีร่วมโปรยทานให้แก่ญาติโยมในครั้งนี้ด้วย เรียกได้ว่าอิ่มทั้งบุญ มีทั้งความสุขและความโชคดีมีชัยกลับบ้านรับบุญกันถ้วนหน้า สาธุมหาบารมีลัทธฺเมโธ

 

จัดสร้างโดย นิพนธ์ ระยองรีไซเคิล

สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคล ติดต่อที่ วัดหนองฆ้อ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร 081-947-6217

ติดต่อสอบถาม